Convert 1 minute to Julian year

1 minute =

1.9012852688417E-6 Julian year